• Skull ice molds

    Hodeskalleisformer

    Våre patenterte isformer kontrollerer vannfryseprosessen. Isformene våre isolerer og fjerner alle luftbobler og urenheter i vannet før de fryses inne i iskulene eller terningene.