• Cube ice molds

    Terningisformer

    Våre patenterte isformer kontrollerer vannfryseprosessen. Isformene våre isolerer og fjerner alle luftbobler og urenheter i vannet før de fryses inne i iskulene eller terningene.