• Cube ice molds

    Terningisformer

    Våre patenterte isformer kontrollerer vannfryseprosessen.Våre isformer isolerer og fjerner alle luftbobler og urenheter i vannet før de fryses inne i iskulene eller terningene.